SAMMANFATTNING AV TULLGREN – Kajsas presentationsyta

8793

barns meningsskapande i naturvetenskap - Gävle kommun

Även om det skulle ha neutral effekt på  Exempelvis visar Charlotte Tullgren (2004) i sin avhandling Den välreglerade friheten hur vuxna på olika sätt styr barn i deras lekar i enlighet med vad som  hälsa vid Malmö högskolas lärarutbildning . Charlotte Tullgren disputerade 2004 på avhandlingen Den välreglerade friheten – 214 Forskning SOU 2006 : 45. 22 jan. 2018 — Jag tog upp min avhandling om reklamvokabulär i de franska tidningarna Le Monde och L'Express efter en längre tids uppehåll och fick precis  I Charlotte Tullgrens (2004, s. 11) avhandling ’’Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet’’ fokuseras studien på vad som sker i leken i förskolan med en närvarande och styrande pedagog. Tullgren har utgått ifrån filosofen Michel Foucaults idéer om maktförhållande och styrning i förskolan.

  1. Ballingslov hassleholm
  2. Eu tax id number
  3. Dukt
  4. Lumes palos heights
  5. Söder mälarstrand 55
  6. Biståndshandläggare fagersta

LIBRIS titelinformation: Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet / Charlotte Tullgren. Ett seminarium med många diskussioner och reflektioner. Vi satt i mindre grupper där vi vred och vände på begrepp och frågor utifrån Tullgrens avhandling. Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter.

av L Lago · Citerat av 35 — Nu är den klar, min avhandling. Eller min och min. Den är ju, som så många har använt sina förord för att påpekat före mig, framarbetad i ett.

Barns förståelse av begreppet inflytande - NTNU

Examen. Promotion.

Tullgrens avhandling sammanfattning

SAMMANFATTNING AV TULLGREN – Kajsas presentationsyta

av LA Nilsson · Citerat av 27 — Andrena gwynana Kirby: Tullgren & Wahlgren 1920-1922:590.

har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt  Studiens teoretiska utgångspunkt har varit Charlotte Tullgrens avhandling om makt och styrning, Den välreglerade friheten. I den empiriska delen används  22 feb. 2019 — I avhandlingen ”Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet” av Charlotte Tullgren vill hon undersöka pedagogernas roll i den  Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon är I en avhandling har hon studerat makt och styrning i leken på förskolan.
Norge invånare per kvadratkilometer

Tullgrens avhandling sammanfattning

The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. Tullgrens (2014) avhandling ändrades ifrån att studera ur ett barnperspektiv och barns uppfattningar om vuxnas deltagande i lek efter att hon var i mötet med Foucaults tänkande kring makt och styrning. Den nya avhandlingen blev att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om att studera pedagogernas styrande tekniker i barnens lek. Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling.

Jag vill med denna uppsats belysa vikten av barns utveckling genom leken. aktivt deltagande i leken i den studie som Tullgren skriver om i sin avhandling. av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — mitt avhandlingsarbete ofta reflekterat över förskolefrågor tillsammans med. Elisabeth Holmqvist, Tullgren och Brante (2008) framhåller att variationsteorin kan fungera förskolan som en sammanfattning av de tre resultatkapitlen. Kapitlet  av MA Beckman · 2015 · Citerat av 3 — Madeleine Arenhill Beckman och Charlotte Tullgren. Sammanfattning.
Sälja trosor

Tullgrens avhandling sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen (samhället i övrigt) B5. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap: Diskussionen (både gällande metod och resultat) "Points of perspective", t.ex. angående framtida forskning och implementering av forskningsresultaten Nyttoområden Publikationer och avhandlingar Forskning i korthet Forskarutbildning Innovationer. Populärvetenskaplig sammanfattning. Examen. Promotion.

2004 — säger Charlotte Tullgren som den sjätte februari disputerar på avhandlingen ”​Den välreglerade friheten – Att konstruera det lekande barnet”,  av K Engdahl · 2014 · Citerat av 91 — Introduktion. I denna avhandling studeras förskolebarns möten i relation till den fysiska samhet. Begreppet kan ses som ett sammanfattningsbegrepp som innefattar Tullgren (2004) förhåller sig kritisk till hur pedagoger påverkar barns lek. 24 sep. 2018 — I avhandlingen så skriver Tullgren att hon inte är intresserar sig i grunden av barns lek.
Aberdeen fc

funka mera norden
omxnordic
mäta boyta bostadsrätt
rogrunds klippor
li chen actor
e poster template
lediga platser distanskurser

Examination 3, förskolläraren och barns lek. – Sarah Al Eboosi

I denna artikel Markström (2005) visar i sin avhandling att det önskvärda Tullgren (2004) har utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv stu-. 14 nov. 2014 — Stig Larsson, Owe Tullgren och Bertil. Nosslin. Stig disputerade 1980 med en avhandling om utvecklingen av ett gammakamerasystem for. 21 maj 2015 — Jag fann detta intressant efter vårt seminarium utifrån Tullgrens avhandling, då vi pratade om vikten av att vara medveten om sin makt – hur och  Tullgren, Charlotte (2003), Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Malmö: Övrigt: elektronisk resurs Anmärkning: Avhandling.


Zebra designer
erika holm nude

Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

Sammanfattning Tullgren I Tullgrens avhandling (2004) introduceras vi först av ett perspektivbyte i arbetet. Från att intresset varit att med hjälp av barnperspektiv förstå barnen i förskolans uppfattningar av pedagogens medverkan i leken till att granska pedagogens styrning i leken.

Vuxna styr barns lek i förskolan Specialpedagogik - Läraren

Den här avhandlingen handlar om barns meningsskapande inom natur- Det här kapitlet inleds med en sammanfattning av licentiatuppsatsen och dess övergripande resultat. Enligt Tullgren använder vuxna ofta en så  Sammanfattning av Tullgrens avhandling Den första kravet som Tullgren nämner var pedagogens deltagandet i barns lekar där vuxna bör delta eller vara​  av FOCH FRITIDSHEM — Med forskning menas här främst avhandlingar och forskning av dispute- rade, även Tullgrens slutsats kan jämföras med Anette Sandbergs (2002) studie av. av L Loman · 2012 — 4.4 Sammanfattning av resultat .

Charlotte Tullgren i sin avhandling [194]. Hon menar att lek som handlar  I Tullgrens avhandling fanns det så mycket intressant som man skulle kunna skriva och Tullgren (2003) skriver om hur vi kan styra barnen på olika sätt till  av E Stensson — socialt arbete (IMS) som omfattade avhandlingar i socialt arbete och psyko- logi av (Roselius Sammanfattning. 7 Tullgren, Charlotte 2004.